Tekniske kompetencer

Erfaringsniveau

Aspect4 Logistik

Indgående kendskab

Aspect4 Økonomi

Indgående kendskab

Query Manager

Ekspert

Query/400

Ekspert

Navision Attain, økonomi og detail

Indgående kendskab

C5 økonomi

Indgående kendskab

Axapta økonomi

Nogen kendskab

XAL økonomi

Indgående kendskab

ODBC

Indgående kendskab

SQL

Nogen kendskab

Excel (incl. VBA)

Ekspert

Access database

Nogen kendskab

Google analytics

Indgående kendskab

CMS (Joomla)

Indgående kendskab

Dinero

kendskabSproglige færdigheder

Erfaringsniveau

Dansk

Modersmål

Norsk

Samtaleniveau, læse

Svensk

Samtaleniveau, læse

Engelsk

Flydende

Russisk

Kendskab

Tysk

Samtaleniveau, læse


 

Færdigheder driftsøkonomi og produktionsstyring 

Budgettering

Implementering af nedbrudte driftsbudgetter (incl. balance og pengestrøm) med medarbejderinvolvering. 

Forkalkulationer  

 

Opsætning af forkalkulationer med korrekte ydelsestal, køretider, indstillingstider og differentierede maskin- og lønsatser. 

Efterkalkulation

 

Anvendelse af efterkalkulationer og korrigerende handlinger og forståelse af produktionsdifferencer.

Driftsøkonomi, controlling 

 

 

Udarbejdet mange driftsanalyser for kunder (EG). 

Ekspert i sammenhænge mellem logistik og økonomi. 

Med baggrund i min driftsøkonomi har jeg på 2 år lavet turnaround hos Dokka Fasteners i Norge

Kostpriser 

Styring af kostpriser på underleverandørarbejde, kapaciteter, færdigvarer og råvarer. 

Transaktioner lager og konsignations

-styring

Korrekt brug af transaktionskoder. Sikre, at systemets lagre stemmer med virkeligheden, og konsignationlagre stemmer.

Stamdata 

Opsætning af koder på stamdata til brug for hele virksomhedens rapporteringsstruktur.

Skyldigt varekøb, indkøbsstyring

Opgørelse af skyldigt varekøb og sikring af korrekt brug af indkøbssystemet. 

Konsignations

-styring

Implementeret velfungerende processer.

Underleverandør

-styring

Korrekt styring af indkøb og tilbagemeldinger. 

Nøgletal og rapportering

Identifikation af nøgletal og opsætning af effektiv rapportering

Årsregnskab

Danapak, Dokka Fasteners (Arvid Nilsson koncernen), Inspirationskæden, X-frame, DFE.

Konsolidering af regnskab

Danapak, Hannells Industrier, Inspirationskæden.

Perioderegnskab

Danapak, Hannells Industrier, Dokka Fasteners, Inspirationskæden, Horn Bordplader, X-frame, DFE. 

 

 

Erhvervserfaring
Selvstændig konsulent 2010-
 
Partner Revision, Ikast
Aug 2009-aug 2010
Afdelingsleder (9 medarbejdere):
Bogholderi, Periode- og årsregnskab, konsolidering for Inspiration, Navision Attain og Axapta
EG A/S
2008
Inviteret til at holde foredrag på EG A/S's kundeseminarer i Danmark og Norge
Dokka Fasteners AS (Del af Würth koncernen)
2007-2009
 
Økonomichef og ERP ansvarlig:
Forandringsledelse
Rapportering og nøgletal (til Würth)
periode- og årsregnskaber
Ansvarlig for ERP- og økonomiløsning - ASPECT4
Turnaround projekt 
EDB Gruppen A/S
1999-2007
 
Arvid Nilsson koncernen,(datterselskab i Norge)
Udlejet som økonomichef
 
Udviklingskons. (workflow)
Koncernen Hannells Industrier (DK, NO, SV)
Implementering af ASPECT4 logistik og økonomi.
Derefter interim koncern-økonomichef
Gunnebo
Implementering
Toppenberg Maskinfabrik
Implementering
projektleder
 
Udviklingskons. (Query Manager til rapportering)
Tytex, Slovakiet
Implementering
 
Konsulent - nysalg
Bla: Toppenberg, Expedit, Unibolt, Fletco, Danfloor, DNP, Tytex (IR, DE, DK, USA, SL), Blucher Metal (DK, DE), Cocio, Cerealia, Jysk Aluminium, Optiroc
ASPECT4 Konsulent
(økonomi og logistik) releaseløft, udvikling, uddannelse, forretning, driftsøkonomi, ad hoc analyser, afstemninger, rapportering, udarbejdelse af nedbrudte driftsbudgetter, sparring, (ofte mange ugers ventetid, da jeg var den eneste konsulent, som beherskede hele forretningen)

 
 
 
Danapak, Koncern + Danapak Tyskland
Interim økonomichef via EG A/S
Danapak, Koncern
1997-99 
International controller 
DE, FI, DK
Danapak Kartonnage
1987-97
Økonomichef

Kontaktoplysninger:
Lene Rasmussen
Telefon: +45 30744799
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.