Menu

 

Spørgsmål, enhver virksomhed bør stille sig selv

 • Har I løbende fokus på ukurante varer på lageret?

 • Bliver I nogen gange overraskede over månedens resultat?

 • Kan I ikke altid finde en fyldestgørende forklaring på resultatet?

 • Synes I, der går for mange dage, før regnskabet er udarbejdet?

 • Har I så meget overblik, at I midt i måneden kan lave korrigerende handlinger, hvis I er bagud i forhold til budgettet?

 • Bruger I lang tid på at trække lange lister, som bagefter ligger overalt?

 • r I kun information om omsætning og dækningsgrader én gang om måneden?

 • Har I fokus på, at virksomhedens dyre maskiner udnyttes optimalt?

 • Har I for meget indirekte tid i produktionen?

 • Produceres varerne i overensstemmelse med den forkalkulerede kostpris?

 • Er jeres reklamationsomkostninger for høje?

 • Bruger økonomiafdelingen meget tid på at løbe rundt i virksomheden for at få omkostningsfakturaer godkendt?

 • Er der meget overarbejde i administrationen og produktionen?

 • Betaler I for meget for at få løst jeres daglige bogholderiopgaver?

 • Har I for høje portoomkostninger?

 • Betaler I for meget for revision?

 • Er der mange tilbageløb i administrationen, fordi stamdata ikke er korrekt opdaterede?

 

Kan I ikke svare tilfredstillende på et eller flere af ovenstående spørgsmål, så er der potentiale for forbedringer. Der kan også være andre områder, I ønsker fokus på.

 

Jeg vil gerne hjælpe jer med at få det fulde overblik over virksomheden, optimere jeres administrative processer og gøre jer endnu mere beslutningsdygtige, så I kan øge indtjeningen.


Kontaktoplysninger:
Lene Rasmussen
Telefon: +45 30744799
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.