Menu

 

 

 

Overblik og fokus med APECT4 Query

ASPECT4 Query Manager kan give dig en effektiv arbejdsdag og sikre overblik og fokus

I en travl hverdag får man ikke altid trukket de lister, som sikrer overblikket.
Det er besværligt med alle applikationerne og rekvisitionerne, der skal udfyldes.

Udnyt mulighederne i ASPECT4 og Query Manager og skub rapporterne ud til beslutningstagerne i deres mailboks, som altid er åben.
Lav links til regneark, hvor for eksempel sælgerne let kan ændre rapportindholdet efter behov.
Med Query Manager kan man også lave mini workflows, som giver brugeren besked, når data skal håndteres.

Nedenfor ses eksempler på rapporter, som kan give overblik uden særlig indsats for beslutningstagerne i virksomheden og som "passer sig selv", når de først er sat op.

Daloon har fået lavet en lagerrapport i excel med integration til en DB2 fil, som dannes fra Query Manager
 

Manager

 

Andre eksempler på nyttige rapporter fra Qeury Manager

Får I rykket kunderne til tiden? Har salgsafdelingen kendskab til udeståender?
 
Automatisk mailet PDF-fil med åbne debitor poster i forfaldsorden giver fokus
Har ledelsen på en let måde et  dagligt overblik over status på omsætning og ordrebeholdning?
 
Automatisk mailet PDF-fil opdelt på md/åtd, budget/real og kunder er løsningen.
Leverer I jeres ordrer til tiden?   Automatisk mailet PDF-fil med forsinkede ordrer giver fokus.
Er jeres priser korrekt på salgsordrerne og tjener i nok?
 
 
Automatisk mailet PDF-fil afslører fejlene og de dårlige avancer på en let og overskuelig måde
Ved leverandører med konsignation, hvad der er forbrugt på deres lagre
  Automatisk mailet PDF-fil med lagertræk til leverandør, der sikrer løbende afstemning
 Er medarbejderne længe om at godkende fakturaer?
 
Automatisk mailet PDF-fil med bilagsoplysninger pr godkender. Medarbejderen bliver opmærksom på de manglende attestationer
Har I fokus på mistede kunder?
 
Automatisk mailet PDF-fil med inaktive kunder
Ved I, om I mangler kostpriser på nye varer?   Automatisk mailet PDF-fil nye varer og transaktioner uden pris
Er der flere medarbejdere indvolverede i kundeoprettelse med kodeopsætning osv?  
Automatisk mailet PDF-fil med advis om ny kundeoprettelse (miniworkflow) til ansvarlige
Ved I, hvor godt jeres maskiner er belagt  
ODBC rapport som automatisk opdateres fra query i jobrobot pr. maskine i perioder til opfølgning
Meldes der korrekt tilbage på mandetimer?   ODBC rapport som automatisk opdateres fra query i jobrobot pr. maskine i perioder til opfølgning. Sikrer tidligere rettelse af fejl, så de ikke først korrigeres på tidspunktet for efterkalkulation og manglende timer opdages
Ved I, hvor meget indirekte tid, I har, og hvad tiden går med?
  ODBC rapport som automatisk opdateres fra query i jobrobot til opfølgning
Kan sælgerne let forberede et kundebesøg?  
Det kan være besværligt for en sælger at trække rapporter i ASPECT4. En ODBC rapport med salgshistorik (kunde, varegrp, varer, omsætning, perioder) som automatisk opdateres fra query i jobrobot til opfølgning gør det let for sælgeren at danne alverdens historiske oversigter, som kan være input til samtale med kunderne
Har I overblik over sammensætningen af jeres ordrebeholdning?  
ODBC rapport som automatisk opdateres fra query i jobrobot giver let et overblik over sammensætning på kunde, varer, varegrp, omsætning DGR i perioder
Ved I på daglig basis, om I er på plan i produktionen med budgettet? Det er for sent at reagere, når måneden er gået, og I ser regnskabet   Udtræk med mand og maskintimer giver hurtigt en statusrapport
Er det besværligt at lave månedsrapporten?  
ODBC rapport af 1900-serien evt sat om gennem alternativ kontoplan som automatisk opdaterer hele dit regnskab, når du åbner regnearket.
Er det besværligt at lave likviditetsprognosen?
  Udtræk af gæld og tilgodehavender periodeopdelt og udtræk af salgs- og indkøbsordrerne letter opgaven
Kan budgettet let udskrives i alle mulige varianter?
  Udtræk til pivottabel med ODBC fra query på budgetfilen kan give let adgang til at vende og dreje budgettet (varer, kunder, omæstning, DB perioder)
Er jeres forkalkulationer korrekte?
  Udtræk af produktionsdifferencer pr. varegruppe sikrer fokus på store afvigelser
Kender I omsætnings-hastigheden på jeres varer? Er det besværligt at lave en opgørelse?
 
Udtræk med query kan lette opgaven
Ved I, om jeres maskiner overholder tidsnormen i forkalkulationerne?
  Med query kan I lave en rapport
Kender I den økonomiske konsekvens af at skifte en forkalkuleret maskine ud med en anden i produktionen?  
En query rapport kan afsløre dette.
Ved I, om I planlægger effektivt. Hvor meget tid bruges på opstilling af maskiner?
 
ODBC rapport som automatisk opdateres fra query i jobrobot giver let et overblik over udviklingen og skaber fokus
Er jeres lagre for høje (pengebinding)
 
Med query kan I lave en oversigt over værdien af jeres modtagede varer og sammenholde dem med værdien af afgang til produktion, så I får fokus på korrekt indkøb til tiden.
 
Ønsker du at høre nærmere om rapporterne eller se eksempler på nogen af dem, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Kontaktoplysninger:
Lene Rasmussen
Telefon: +45 30744799
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.